Coaching Menedżerski

Jaki jest cel coachingu menedżerskiego (executive coaching)? 

Głównym celem coachingu menedżerskiego jest zwiększenie wykorzystania potencjału oraz wiedzy przez menedżerów a także podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menedżer zarządzający zespołem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania pracowników oraz delegowania zadań, powinien się też nieustannie rozwijać. Coaching jest nową metodologią doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu. 

Jakie korzyści daje coaching menedżerski?

Przede wszystkim coaching zwiększa  efektywność działania menedżera, dzięki czemu wzrasta jego produktywność. Poprzez zwiększenie samoświadomości menedżer staje się też bardziej pewny siebie – ma klarowną wizję swoich mocnych i słabych stron, tego, co chce osiągnąć oraz wie, jak realizować swoje cele. Poza tym pojawia się większa elastyczność
i efektywność współpracy z innymi, zwiększa się odpowiedzialność menedżera za podejmowane zobowiązania oraz umiejętność lepszego wykorzystania potencjału, posiadanej wiedzy oraz mocnych stron. W efekcie coachingu menedżer:

 • Wie, co jest dla niego w życiu ważne i tym się kieruje;
 • Świadomie wykorzystuje swój potencjał we właściwy dla siebie sposób;
 • Patrzy na sytuację z różnych perspektyw;
 • Podejmuje swoje decyzje szybciej i z dystansem odpowiednim do sytuacji;
 • Osiąga cele, które chce osiągać;
 • Wyciąga wnioski i wybiera rozwiązania spośród najlepszych w danej sytuacji;
 • Jest świadomy tego, co oznacza dla niego ,,bycie spełnionym” i życie w zgodzie
  z samym sobą;
 • Utrzymuje równowagę między życiem zawodowym a osobistym;
 • Utrzymuje satysfakcjonujące relacje interpersonalne z innymi;
 • Jest kreatywny i twórczy;
 • Prowadzi bardziej zrównoważone życie;
 • Ma większą pewność siebie i swoich umiejętności

Skuteczny proces coachingowy może trwać nawet 12 miesięcy jeśli sytuacje w życiu i pracy menedżera wymagają gruntownych zmian. 

Jeśli jesteś menedżerem MŚP – zapraszam Cię na coaching menedżerski. Służę swoim doświadczeniem jako Manager HR zarówno w firmach polskich jak i międzynarodowych korporacjach. Chętnie podejmę się wspólnej pracy nad Twoim rozwojem. 

Na pierwszym spotkaniu diagnozującym ustalimy Twoje potrzeby, określimy cele i ustalimy warunki współpracy.